Mở tài khoản tiền tại ngân hàng Woori

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM

1. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Woori Bank để thực hiện các giao dịch chứng khoán thông qua Công ty chứng khoán bao gồm:

registration procedures : table
1.
Khách hàng cá nhân
 • Đơn đề nghị mở tài khoản cá nhân kiêm thỏa thuận tiền gửi theo mẫu của Woori Bank
 • Cam kết mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp
 • Hướng dẫn khách hàng về giao dịch tiền ảo
 • Giấy xác nhận FATCA (nếu có)
 • Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực
 • Biên bản hợp tác ba bên (Áp dụng cho khách hàng có yêu cầu ký hợp đồng sử dụng Tài khoản vốn cho giao dịch chứng khoán thông qua công ty chứng khoán Mirae Asset)
2.
Institutional investor
 • Đơn xin mở tài khoản doanh nghiệp kiêm thỏa thuận tiền gửi theo mẫu của Woori Bank
 • Cam kết mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp
 • Hướng dẫn khách hàng về giao dịch tiền ảo
 • Giấy xác nhận FATCA
 • Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(*)
 • Ủy quyền chỉ định người đại diện của tổ chức (Nếu có) (*)
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu (Nếu có) (*)
 • Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền đại diện của tổ chức (*)
 • Biên bản hợp tác ba bên (Áp dụng cho khách hàng có yêu cầu ký hợp đồng sử dụng Tài khoản vốn cho giao dịch chứng khoán thông qua công ty chứng khoán Mirae Asset)
Tất cả giấy tờ (*) nêu trên cần được công chứng và hợp thức hóa lãnh sự
2. Ghi chú
 • Việc thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp có thể mở tại bất kỳ chi nhánh nào trực thuộc Woori Bank
 • Quy định và hồ sơ mở Tài khoản vốn có thể thay đổi phụ thuộc vào quy định của Woori Bank và quy định của Ngân hàng nhà nước theo từng thời kỳ

LIÊN HỆ MỞ TÀI KHOẢN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM

Vui lòng xem danh sách chi nhánh Ngân hàng Woori Việt Nam đính kèm

Xem tại đây