Hệ thống GD
bằng PC

Hệ thống GD bằng PC

ĐẶT LỆNH NHANH CHÓNG, DỮ LIỆU CẬP NHẬT LIÊN TỤC, TRUY CẬP TÀI KHOẢN
  • Nhà đầu tư dễ dàng truy cập sử dụng, ứng dụng có nhiều tính năng giao dịch thông minh được bảo mật cao, thuận tiện giao dịch mọi lúc mọi nơi.
  • Truy xuất tin tức, dữ liệu giá / chỉ số index theo dữ liệu thực tế.
  • Dễ dàng đặt lệnh với các giao dịch chào mua, chào bán tốt nhất.
  • Theo dõi & quản lý tình trạng lệnh với thao tác đơn giản.
  • Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
  • Quản lý tài sản, theo dõi Lãi / lỗ.
  • Lịch sử đặt lệnh.
TẢI GÓI CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
TẢI GÓI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
TẢI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG