Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)

Thông tin quỹ MAGEF

Thông tin công ty
Tên Quỹ

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)

Công ty Quản Lý Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Loại hình Quỹ

Quỹ mở

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Đơn vị tiền tệ

VNĐ

Thời điểm thành lập

Tháng 7/2019

Ngân hàng lưu ký/giám sát

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Mục tiêu đầu tư

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư

Chiến lược đầu tư

Đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tần suất giao dịch

Hàng tuần / Thứ Tư (trừ ngày nghỉ lễ)

Thời điểm đóng sổ lệnh

11:00 AM Thứ Ba (ngày T-1)

Phí phát hành

0% giai đoạn IPO; 0,75% giá trị mua giai đoạn sau IPO

Phí quản lý

1,75% Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV) của Quỹ hàng năm

Phí mua lại

0% nếu nắm giữ trên 1 năm; 1,25% giá trị bán nếu thời gian đầu tư không quá 1 năm

Thời hạn thanh toán

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Giao dịch

Kết quả hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
---
----
---
----
---
----
---
----
---

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 20/08/2019
10,077.86 VNĐ
Cao nhất 52 tuần
10,077.86 VNĐ
Thấp nhất 52 tuần
9,849.06 VNĐ
Tai lieu Quy MAGEF
Ngày Tài liệu Quỹ MAGEF Tải về
Bao cao Quy MAGEF
Ngày Báo cáo Quỹ MAGEF Tải về