Tầm nhìn và Triết lý

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chúng tôi coi trọng yếu tố con người và nắm bắt tương lai với tầm nhìn mở.

TẦM NHÌN

Là tập đoàn tài chính toàn cầu, chúng tôi theo đuổi sự xuất chúng trong quản lý đầu tư, từ đó giúp khách hàng đạt được mục tiêu dài hạn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU

Thành công của khách hàng Mirae Asset được đảm bảo - Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ dài hạn với khách hàng, bằng cách sự dụng những chiến lược đầu tư đã được kiểm chứng.

NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG VÀ KHÁCH QUAN

Chúng tôi đánh giá mọi cơ hội đầu tư dựa trên nguyên tắc công bằng và khách quan. Sự độc lập trong đánh giá giúp chúng tôi đảm bảo rằng những quyết định của chúng tôi đưa ra dựa trên nhu cầu của khách hàng.

TINH THẦN TẬP THỂ

Thành công của Mirae Asset được xây dựng dựa trên sự tôn trọng mỗi cá nhân. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một chế độ nhân tài thực sự, trong đó tài năng được khen thưởng xứng đáng và cơ hội được chia đều cho tất cả các thành viên.

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Tại Mirae Asset, chúng tôi có ý thức sâu sắc về trách nhiệm công đồng. Là một doanh nghiệp tốt, chúng tôi luôn mong muốn góp phần tri ân cộng đồng và cam kết tiếp tục hỗ trợ các phát minh sáng kiến vì sự phát triển của xã hội.

NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

  1. MiraeAsset cam kết thực hành một cách nhất quán dựa trên những nguyên tắc đầu tư cơ bản này.
  2. 01. Mirae Asset định hướng đầu tư vào các công ty có năng lực cạnh tranh bền vững.
  3. 02. Mirae Asset định hướng đầu tư với tầm nhìn dài hạn.
  4. 03. Mirae Asset đánh giá rủi ro đầu tư trong tương quan với lợi nhuận kỳ vọng.
  5. 04. Mirae Asset đề cao cách tiếp cận nhóm trong việc ra quyết định.