Mở tài khoản trực tuyến

THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Số CMND / Hộ chiếu
Ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại
Email
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (*)
1. Giao dịch trực tuyến
 
Đăng ký nhận tên truy cập và mật khẩu (bắt buộc)
Email
SMS
2. Giao dịch qua điện thoại
 
Mật khẩu (4 số, khác số liên tiếp): Khách hàng tự ghi
3. Nhận thông báo kết quả giao dịch qua SMS
Số điện thoại đăng ký
4. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động
 
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN
Bạn có thể đăng ký tối đa 3 ngân hàng hoặc không cần đăng ký.
1. Ngân hàng thứ 1
Số tài khoản
Tên tài khoản
Tại ngân hàng
2. Ngân hàng thứ 2
Số tài khoản
Tên tài khoản
Tại ngân hàng
3. Ngân hàng thứ 3
Tên tài khoản
Số tài khoản
Tại ngân hàng
CMND / HỘ CHIẾU (*)
CMND / Hộ chiếu đính kèm
 
(*) Bắt buộc điền tất cả thông tin trong mục này